Chi tiết Dự án
  • Gia công lắp đặt nhà xưởng C&T VINA
  • Địa chỉ KCN Minh Hưng 3 - Huyện Chơn Thành - Tỉnh Bình Phước
  • Chủ đầu tư Công Ty TNHH MTV C&T Vina

  • Công Ty TNHH HPCONS HĐKT02/14/HĐKT-TPL, ký ngày 14/05/2014 KCN Minh Hưng 3 - Huyện Chơn Thành - Tỉnh Bình Phước
DỰ ÁN KHÁC
Công ty HUGE ROCK ( CAMBODIA) HĐKT 02/11/TPL, ký ngày 7/3/2011 No1 National. Bavet City, Svay Rieng Province,... Xem thêm
VIDEO
CÁC CHỨNG NHẬN
Giới thiệu
THIẾT KẾ XÂY DỰNG
KẾT NỐI MẠNG XÃ HỘI
BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
© Copyright 2016 Thienphatloc.com.vn, All rights reserved
Design by Nina.vn