DỰ ÁN POSCO SS - VINA

Địa chỉ: Bà Rịa Vũng Tàu

Chủ đầu tư: POSCO SS - VINA

Mô tả dự án

Địa chỉ Bà Rịa Vũng Tàu

Chủ đầu tư POSCO SS - VINA

Công ty Cơ Khí và Xây Dựng Posco E&C VN HĐKT 2012-C-H-0116 ký ngày 15/10/2012 KCN phú Mỹ I Bà Rịa Vũng Tàu