Gia công lắp đặt nhà xưởng C&T VINA

Địa chỉ: KCN Minh Hưng 3 - Huyện Chơn Thành - Tỉnh Bình Phước

Chủ đầu tư:

Công Ty TNHH MTV C&T Vina

Công Ty TNHH HPCONS

Mô tả dự án

Địa chỉ: KCN Minh Hưng 3 - Huyện Chơn Thành - Tỉnh Bình Phước

Chủ đầu tư:

Công Ty TNHH MTV C&T Vina

Công Ty TNHH HPCONS HĐKT02/14/HĐKT-TPL, ký ngày 14/05/2014 KCN Minh Hưng 3 - Huyện Chơn Thành - Tỉnh Bình Phước