Thi công xây dựng nhà cao tầng cho người thu nhập thấp Công ty TNHH Địa Ốc - TM- DV Tài Mỹ

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Địa Ốc - TM- DV Tài Mỹ HĐKT20/09/TPL-HĐKT, ký 18/11/2009 An Bình, Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Mô tả dự án

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Địa Ốc - TM- DV Tài Mỹ HĐKT20/09/TPL-HĐKT, ký 18/11/2009 An Bình, Dĩ An, tỉnh Bình Dương