Thi công xây dựng nhà máy xử lý chất thải Công ty CP Môi Trường Xanh Bảo Ngọc

Chủ đầu tư: Công ty CP Môi TRường Xanh Bảo Ngọc HĐKT 01/2015/HĐKT-XD KCN Phú Mỹ III, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Mô tả dự án

Chủ đầu tư: Công ty CP Môi TRường Xanh Bảo Ngọc HĐKT 01/2015/HĐKT-XD KCN Phú Mỹ III, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu