Thi công xây dựng nhà xưởng Công ty CP Việt Tiến Đông Á

Địa chỉ: KCN Vinatex Tân tạo, Nhơn Trạch ,Đồng Nai

Chủ đầu tư: Công ty CP Việt Tiến Đông Á

Mô tả dự án

Địa chỉ KCN Vinatex Tân tạo, Nhơn Trạch ,Đồng Nai

Chủ đầu tư:

Công ty CP Việt Tiến Đông Á HĐKT 07/11/HĐKIT-TPL, ký ngày 16/07/2011 Đường N4 KCN Vinatex Tân tạo, Nhơn Trạch ,Đồng Nai