Thi công Xây Dựng nhà xương Công ty TNHH Thiết Bị Á Châu Mê Kông

Địa chỉ: tỉnh Vĩnh Long

Chủ đầu tư: HĐKT 01/12/HĐKT-TPL, ký ngày 05/01/2012 KCN Bình Minh tỉnh Vĩnh Long

Mô tả dự án

Địa chỉ: tỉnh Vĩnh Long

Chủ đầu tư: HĐKT 01/12/HĐKT-TPL, ký ngày 05/01/2012 KCN Bình Minh tỉnh Vĩnh Long