Thi công xây dựng nhà xưởng Cty TNHH Sản Xuất TM Đông Hòa

Chủ đầu tư: Cty TNHH Sản Xuất TM Đông Hòa HĐKT 06/14/HĐKT-TPL, ký ngày 20/08/2014

Mô tả dự án

Chủ đầu tư: Cty TNHH Sản Xuất TM Đông Hòa HĐKT 06/14/HĐKT-TPL, ký ngày 20/08/2014