Thi Công Xây Dựng nhà xưởng, nhà ăn, tường rào , đường nội bộ và các hạng mục phụ Công ty TNHH Đông Thăng Long An

Địa chỉ: Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đông Thăng Long An

Mô tả dự án

Địa chỉ: Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đông Thăng Long An HĐKT số 09/10/HĐKT- TPL, ký 06/08/2010 CCN Hải Sơn Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An